Tvorba kompetenčních modelů

V současné době v oblasti lidských zdrojů, zaznamenáváme, v požadavcích na zaměstnance, posun od formální kvalifikace (kandidát má určité vzdělání) k neformální kvalifikaci. Jak ale neformální kvalifikace stanovit a rozpoznat? Právě k tomu slouží kompetenční model, kde jsou jednotlivé požadavky definovány prostřednictvím tzv. kompetencí (souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, jež se pro danou pozici jeví jako nejvhodnější).

Kompetenční model do Vaší firmy přinese moderní metody řízení a otevře Vám nové možnosti práce s lidskými zdroji. Díky němu nalezte kvalitnější a motivovanější zaměstnance.

Kompetenční model je třeba ve Vaší společnosti zavést pokud:

  • Chcete moderním a efektivním způsobem zmapovat kvalifikační požadavky jednotlivých pracovních míst.
  • Kladete větší důraz na skutečné znalosti a dovednosti svých zaměstnanců než na certifikát o dosaženém vzdělání.
  • Chcete metodický instrument podporující efektivní rozvoj Vašich zaměstnanců.