Návrhy motivačních a bonusových systémů

Motivační systém je oblastí, které je nutno věnovat odpovídající pozornost. Správné nastavení systému zajišťuje odměňování takového druhu chování, které společnost potřebuje.

Jednou z hlavních součástí motivačního systému ve firmě jsou bonusy. Mnoho společností je vyplácí za průměrné výsledky - nejenže tak přicházejí o peníze, ale také demotivují své zaměstnance, kteří si tuto skutečnost uvědomují. Samozřejmě motivací pro zaměstnance nejsou jen bonusy, ale je mnoho dalších způsobů a jejich kombinací, které lze ušít firmě na míru