HR Strategy

= návrh a implementace strategie řízení lidských zdrojů

Kdy zvolit implementaci strategie řízení lidských zdrojů

  • Pokud dochází ke slučování firem
  • Je nutné přistoupit k restrukturalizaci
  • Pokud dochází ke změně vlastníků
  • Mění se podnikatelské záměry
  • Je třeba zlepšit výkon firmy

Strategii řízení lze provést podle:

 

Personální a manažerský audit, Assessment Centra / Development Centra, hodnocení týmů, analýzy pracovního klimatu atd. se využívají při fúzích firem, při restrukturalizaci firmy, při změně vlastníka, při změnách strategie a podnikatelských záměrů, při mapování potenciálu lidských zdrojů firmy, potřebě zlepšení výkonu firmy, při výběrech nových pracovníků, při výběrech pracovníků z interních zdrojů, při plánovaném zeštíhlení firmy atd.