Hodnocení týmů a jednotlivců

Hodnocení se realizuje podle specifických potřeb firmy nebo oddělení (je rozdíl hodnocení na administrativních, technických, obchodnických aj. pozicích).

I zde je nutná spolupráce vrcholového vedení firmy a nadřízených manažerů.

Systémy hodnocení vycházejí z potřeb zaměstnanců získávat zpětnou vazbu o výkonech, o tom, jak je vnímáno jejich úsilí o plnění firemních cílů. Mimo jiné dává manažerům zpětnou vazbu, jak jsou vnímáni podřízenými nebo týmem.

Firma získává nástroj k: