Assessment centre-development centre

Assessment Centre je metoda hodnocení kandidátů zaměřená na výběr toho nejvhodnějšího pro danou pozici. Využívá se při výběru nových pracovníků z externích zdrojů na nově vytvořenou pozici, dále při interním výběru pracovníků na jinou nebo nově utvořenou pozici.

Základem jsou modelové situace, které dokážou odhalit potenciál pro danou pozici. Dále ve spolupráci s psychology (naši externí spolupracovníci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme) se zaměříme na hluboké a komplexní poznání pracovních a osobnostních rysů kandidátů.

Development Centre je metoda zaměřená na zjištění potenciálu vlastních pracovníků. Dokumentuje manažerům možnosti, které mají k dispozici v lidech uvnitř oddělení / firmy. Development Centre se využívá především pro cílený individuální rozvoj pracovníků, pro mapování potřeb dalšího vzdělávání, zjištění potenciálu pro nové pozice, nové úkoly, nové cíle. Dále se Development Centre používá k posílení týmové spolupráce pro nové úkoly, pro poznání a stmelení nového týmu.

Základem metodiky Development Centre je práce účastníků v modelových situacích, ve kterých je možné sledovat konkrétní požadované dovednosti. Tyto dovednosti hodnotí nejen interní hodnotitelé (většinou personální manažeři firmy) a externí hodnotitelé (pracovníci naší společnosti), ale i účastníci samotní. Cílem Development Centre je nejen získat informace o kvalitách účastníků nebo týmů, ale i posílit spolupráci uvnitř týmu.