Analýza pracovního klimatu

Směřuje především k poznání míry ztotožnění se pracovníků nebo týnů s firemními cíli, k poznání jejich spokojenosti, jejich motivace.

Vyžaduje vždy úzkou spolupráci s nadřízenými a vrcholovými manažery firmy. Sběr dat se děje pomocí osobních pohovorů s lidmi, pomocí strukturovaných dotazníků